หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-23 10:42:04

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย จะจัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5229082647142321/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th