หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัช บีกขุนทด
ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัช บีกขุนทด

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-23 10:31:30

ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัช บีกขุนทด ที่ได้รับทุนการศึกษาปรัชญาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5229061447144441/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th