หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-23 10:15:25

ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ” ที่ได้รับรางวัล นักบริหารแห่งปีประจำปี 2564 สาขาบริการวิชาการแก่สังคม ให้ไว้ณวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5229021803815072/5229021570481762/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th