หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-06-23 07:56:24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2564 ที่นี่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01

1. เข้าเมนูประกาศผล

2. เข้าสู่ระบบ กรอกเลขที่บัตรประชาชน / วันเดือนปีเกิด/เบอร์โทรศัพท์

ผู้สมัครสอบ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่าน Google Meet (Click here))