หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 13:46:09

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2563)

"หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเอาวิธีการ Transformative Learning มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

เพื่อมุ่งสร้างนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารด้านการสื่อสาร พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่สามารถจะเป็นผู้นำความคิด ในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ”

สนใจดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021601174