หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-11 14:52:38

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยโดยหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ให้กับนักศึกษา และบุคลากรประจำสาขาวิชาที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis) ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๒๑๓๒ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


www.grad.ssru.ac.th 

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย