หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เรียนภาษาชนกลุ่มน้อย
เรียนภาษาชนกลุ่มน้อย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-22 09:54:55

*เรียนภาษาชนกลุ่มน้อย*                                                    

 โดย ผศ. Dr. Kirk Person เผยแพร่ใน Bangkok Post วันที่ 21 ก.พ. 2565 

#SSRU Linguistic Program #SuanSunandhaRajabhatUniversity #สาขาภาษาศาสตร์สวนสุนันทา  

"วันภาษาแม่สากลมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อการศึกษา การนำภาษาแม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กๆ ที่เป็นชนกลุ่มน้อยมาผสมผสานเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนสามารถช่วยให้ภาษาเหล่านี้อยู่รอดสำหรับคนรุ่นต่อไป และปรับปรุงผลการเรียนรู้อย่างมากสำหรับเด็กในโลกที่ 40% ของประชากรโลกไม่ทำ เข้าถึงการศึกษาในภาษาที่พวกเขาพูดหรือเข้าใจ" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokpost.com/.../run-classes-in-minority...

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/034

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th