หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ ร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ ร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-22 11:12:50

????ขอแสดงความยินดีกับ????ร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ ????‍????

นักศึกษารุ่นที่ 25

✅ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (สอบจบ)

ได้คะแนนระดับ "ดีเยี่ยม Excellent" ????????????????????

ชื่อเรื่อง “การเปรียบเทียบรอยกดบนกระดาษแผ่นรองในกระดาษแต่ละชนิดด้วยเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร”


www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #นิติวิทยาศาสตร์