หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดาวเรือง วงษ์สามหมอ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดาวเรือง วงษ์สามหมอ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-22 10:32:19

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวดาวเรือง วงษ์สามหมอ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid023F8aY1Fd3ScQBEKtRUQ5Z6FYXgStnhukm4a13kNavReE1AMkt3Jtr1gui3S5UPNDl

 ➡️ www.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.ssru.ac.th