หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สอบเค้าโครงจิรวัฒน์ SSRU สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
สอบเค้าโครงจิรวัฒน์ SSRU สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 21:27:18

สอบเค้าโครงจิรวัฒน์ SSRU สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ วันศุกร์, 24 ธันวาคม · 13:00 น. ถึง 16:00 น. ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/nbd-diwz-bah หรือรหัสห้องประชุม nbd-diwz-bah

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5334913093225942/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th