หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 13:29:51

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. อาจารผู้สอน : ดร.เมธา หริมเทพาธิป  ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334856709898247/5334856426564942/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th