หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 11:09:20

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564  09:00-12:00 น. วิชา DAD5101 ปรัชญาและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน ดร.สโรชินี  ศิริวัฒนา โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334430099940908/5334429843274267/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th