หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด้กและเยาวชน วันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม Function 11 ชั้น 11 โรงแรมสยามแอ็ทสยามดีไซน์กรุงเทพ
กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด้กและเยาวชน วันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม Function 11 ชั้น 11 โรงแรมสยามแอ็ทสยามดีไซน์กรุงเทพ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-10-21 16:46:15

กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด้กและเยาวชน วันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม Function 11 ชั้น 11 โรงแรมสยามแอ็ทสยามดีไซน์กรุงเทพ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid019LSKspsQnUzV3znfVr5MzMi8dSk4kgARhS36TweSw8yMNEvshwiWzipuLGEDeN7l