หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนายอนุพงษ์ พูลพร
ขอแสดงความยินดีกับนายอนุพงษ์ พูลพร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-21 11:38:38

ขอแสดงความยินดีกับนายอนุพงษ์ พูลพร นักศึกษา ป.เอก นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12 ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (สอบจบ) ได้ผลคะแนนในระดับ Excellent ดียอดเยี่ยม ????????????

คณกรรมการสอบประกอบด้วย

1. ดร.สำราญ เชื้อเมืองพาน                    ประธานกรรมการสอบ

2. พลตำรวจตรี ดร.ชูชาติ โชคสถาพร      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที                     กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล              กรรมการและเลขานุการ

และได้รับเกียรติจาก นพ. วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้ารับฟังการสอบในครั้งนี้ด้วย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5737607239623190/5737606829623231/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th