หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสัมมนาการบริหารวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์)
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสัมมนาการบริหารวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-22 10:10:55

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสัมมนาการบริหารวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์) โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 097-2439862 คุณทศวรรษ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5568438509873398/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th