หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” Mr.Zhiguo Chen
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” Mr.Zhiguo Chen

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-21 09:42:37

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” Mr.Zhiguo Chen นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันการค้นคว้าอิสระ” ณ ห้องประชุมออนไลน์ 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5568266986557217/5568265656557350/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th