หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2562
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-01-22 09:53:48

วันที่ 21 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 

โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การอนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา การพิจารณาบทคัดย่อของนักศึกษาปริญญาเอก ความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพฯ เป็นต้น