หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-20 11:42:15

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถ Download เอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 432, 128, 152

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5329737697076815/5329735347077050/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th