หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอผลงาน “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพร ทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G
ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอผลงาน “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพร ทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-20 11:28:13

ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอผลงาน “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพร ทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร (ราชบัณฑิต) นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ (อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข) นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางเลือก) และ คุณศิริดา อุปนันท์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพืชสมุนไพรและเครื่องเทศกรมส่งเสริมการเกษตร) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมพืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5329686733748578/5329686090415309/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th