หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2017-10-27 10:44:40

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี