หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเบลาลุส
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเบลาลุส

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-20 09:40:13

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเบลาลุส 

ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเบลาลุส (โดยใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทย 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ http://www.studyinby.com/en/ 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ Mr. Aleh Holubeu ที่ปรึกษาอวุโส  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

หมายเลขโทรศัพท์ +๘๔๙๐ ๕๐๕ ๔๓๒๑ 

อีเมล: vn.trade@mfa.gov.by

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th