หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019" 15 พฤศจิกายน 2562
ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019" 15 พฤศจิกายน 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-09 17:07:12

ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019" เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ผู้วิจัยสามารถคลิ๊ก Link ตามห้องการนำเสนอดังต่อไปนี้

พิธีเปิดและพิธีมอบเกียรติบัตรงานวิจัยดีเด่น Click -->> http://bit.ly/37lAwVB

ห้องประชุมศรีจุฑาภา ด้านมนุษยศาสตร์ฯ Click -->> http://bit.ly/2Ot2bLG

ห้อง 2132 ด้านการศึกษา (1) Click -->> http://bit.ly/32WeOEs

ห้อง 2133 ด้านการศึกษา (2) Click -->> http://bit.ly/2NYGbcu

ห้อง 2136 ด้านการศึกษา (3) Click -->> http://bit.ly/35chqzt

ห้อง 2141 ด้านบริหารธุรกิจ (1) Click -->> http://bit.ly/2KzK6KW

ห้อง 2143 ด้านบริหารธุรกิจ (2) Click -->> http://bit.ly/35dtTTn

ห้อง 2144 ด้านบริหารธุรกิจ (3) Click -->> http://bit.ly/35fOAhD

ห้อง 2146 ด้านบริหารธุรกิจ (4) Click -->> http://bit.ly/2NWrSVU

ห้อง 2147 ด้านบริหารธุรกิจ (5) Click -->> http://bit.ly/2KzlYbs

ห้อง 2148 ด้านบริหารธุรกิจ (6) Click -->> http://bit.ly/35kM9dT

ห้อง 2153 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (1) Click -->> http://bit.ly/2KyHrRE

ห้อง 2154 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (2) Click -->> http://bit.ly/33VbMS5

ห้อง 2157 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (3) Click -->> http://bit.ly/2XsAJ4I