หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 12/2561
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 12/2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-12-03 14:42:18

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม

คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 

โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในที่ประชุม