หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.)
บรรยากาศการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-12-03 14:47:40

บรรยากาศการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโท

(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

โดย   ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ อาจารย์ผู้สอน