หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-12-03 14:46:55

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน 

เปิดสอนรายวิชา  สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาโดย ผศ.ดร.อินทิรา รอบรู้ 

และวิทยากรที่เปลี่ยมด้วยความรู้มาให้ความรู้นักศึกษา