หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-12-17 10:00:29

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน 

เปิดสอนรายวิชา  จิตวิทยาสำหรับครู โดย รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี 

และวิทยากรที่เปลี่ยมด้วยความรู้มาให้ความรู้นักศึกษา