หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-09-10 14:24:05

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21

........