หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition 2022)
โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition 2022)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-19 10:10:11

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย 6 สถาบันการศึกษา ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition 2022) ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” เพื่อเสริมศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายไทยและสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงาน สำหรับผลงานที่ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศ มูลค่ารวม ทั้งสิ้น 160,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งแฟ้มผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2093753 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ocac.go.th สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม นายธนสิทธิ์ เตชรุ่งวณิชย์ โทร 081-8021596

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5731823926868188/5731823333534914/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th