หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-18 12:30:29

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม MS Team ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,990 บาท สามารถลงทะเบียนสมัครระบบออนไลน์ https://forms.gle/1iY9jRyowdH1ejRH7 หรือสกน QR Code สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2417191 ต่อ 4121, 4123, 4124, 4126, 4131, 4135

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5211982942185625/5211982318852354/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th