หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G”
ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-18 09:36:10

ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G” นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง หัวหน้าโครงการฯ และคณะ ระหว่างวันที่ 12-14  พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5211493995567853/5211492182234701/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th