หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:17:14

ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ”  ที่ได้รับรางวัล “สิงห์เข็มทอง” รางวัลเกียรติคุณนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2564 สาขา ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น

Cr. โครงการส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

[รายละเอียด]

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2075579529279786&set=pcb.2075585462612526

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th