หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Online และ Onsite
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Online และ Onsite

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-07-18 10:37:47

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Online และ Onsite วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565 หัวข้อ "จิตนิยม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  สุวรรณบัณฑิต 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5584469184906304&set=pcb.5385600038149663

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#philosophy_and_ethics #SSRU #ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #PostmodernPhilosophy