หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รายวิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รายวิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:34:31

บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ และ ดร.ธดา สิทธิธาดา ในรายวิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563