หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ “หอม…บำบัดเครียด”
โครงการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ “หอม…บำบัดเครียด”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-18 10:27:31

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ พท.ป.แสงสิทธิ์  กฤษฎี หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ “หอม…บำบัดเครียด” จัดโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยแบบพกพา สูตรคลายเครียด และสูตรภูมิแพ้ ซึ่งได้สาธิตการสกัดน้ำมันหอมระเหยอย่างง่าย และสาธิตกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยแบบพกพา เพื่อเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ศึกษาและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5729188867131694/5729187370465177/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th