หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การบรรยายพิเศษในเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีตามหลักพุทธจริยศาสตร์
การบรรยายพิเศษในเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีตามหลักพุทธจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-18 10:16:21

วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๕ น. เป็นต้นไป ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีตามหลักพุทธจริยศาสตร์ จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยการประสานของอาจารย์ ดร.พูนศักดิ์ กมล ดังนั้น ท่านใดสนใจเชิญร่วมฟังและสนทนากันได้ตามโปรแกรมซูมนี้ได้เลย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5729170617133519/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th