หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-18 10:06:30

บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5729140813803166/5729139380469976/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th