หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต
ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-18 09:46:56

ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่มาบรรยายในหัวข้อ คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ และขอขอบคุณนักศึกษาทุกๆท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย ????

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5684165468300701/5684165341634047/

www.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th