หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรม ด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยี 5G
โครงการอบรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรม ด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยี 5G

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-17 14:52:51

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรม ด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยี 5G ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5315726538477931/5315724848478100/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th