หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สัมมนาวิชาการ เรื่องการบริหารการศึกษาไทยในยุค Disruptive Chang
สัมมนาวิชาการ เรื่องการบริหารการศึกษาไทยในยุค Disruptive Chang

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-21 10:54:25

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่องการบริหารการศึกษาไทยในยุค Disruptive Chang "เพราะโลกพัฒนาเร็ว การศึกษาจึงต้องพัฒนาตาม" โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-4597024 คุณปัญญา และ 086-3935551 คุณชัยรัตน์

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5568428323207750/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th