หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:44:06

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่งหนังสือแจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงาน  กกพ. ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญหน่วยพิจารณายื่นข้อเสนอโครงการฯ โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2564 - 20 ธันวาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ QR Code

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5204990126218240/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th