หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 อาจารย์ผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 อาจารย์ผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 12:20:27

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 อาจารย์ผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาโบราณ ของอิหร่านก่อนยุคอารยันเปอร์เซีย" ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5636724063044842/5636723829711532/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th