หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 12:17:52

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่  วันที่ 12 ธันวาคม 2564 อาจารย์ผู้สอน : ดร.เมธา หริมเทพาธิป ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5305002706216981/5305002576216994/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th