หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 12:13:26

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ "Ricoeur’s hermeneutics"  โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304994169551168/5304994019551183/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th