หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกของภาคเรียนที่ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกของภาคเรียนที่ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 12:09:08

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกของภาคเรียนที่ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304985076218744/5304984909552094/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th