หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > งานวิชาการด้านการเขียนบทความ การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร TCI และการเขียนงานวิจัยทางปรัชญา
งานวิชาการด้านการเขียนบทความ การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร TCI และการเขียนงานวิจัยทางปรัชญา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 12:03:52

สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 15, 17 และ 18 ธันวาคม 2564 นี้ ท่านใดสนใจงานวิชาการด้านการเขียนบทความ การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร TCI และการเขียนงานวิจัยทางปรัชญา ขอเชิญเข้าร่วมฟังได้เลย เป็นการประชุมแบบออนไลน์ ฟังได้ทุกที่ๆ มีใจ จัดโดยหลักสูตรพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยญาณสังวร มมร และศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สนร.อว. สนใจเข้าร่วมงานได้ตามลิงก์และรหัสตามโปสเตอร์แต่ละงานได้เลย ฟรีๆๆๆ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304971849553400/5304970769553508/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th