หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชุบ แป้นคุ้มญาติ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชุบ แป้นคุ้มญาติ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 11:45:46

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชุบ แป้นคุ้มญาติ????ที่เมตตาให้ความรู้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและได้ถ่ายทอดตรวจรักษาโรคและวิธีการใช้ยาสมุนไพรอย่างถูกต้อง ความรู้และความสามารถของอาจารย์ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการรักษาคนไข้ตามหลักการแพทย์แผนไทยเป็นอย่างมาก

www.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304936482890270/5304932942890624/

www.ssru.ac.th