หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 วิชา DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 วิชา DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 11:29:42

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564  09:00-12:00 น. วิชา DAD8102 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : รศ.(พิเศษ) ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304899246227327/5304899109560674/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th