หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 วิชา DAD5103 ภาวะผู้นำทางการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 วิชา DAD5103 ภาวะผู้นำทางการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 11:25:04

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564  13:00 - 16:00 น. วิชา DAD5103 ภาวะผู้นำทางการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ผศ.(พิเศษ) พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304888472895071/5304888312895087/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th