หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-20 18:26:10

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304743466242905/5304742349576350/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th