หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:40:45

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและรวัตกรรม (สป.อว.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 หัวข้อ "รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการเสริมสร้างพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน" ในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รายละเอียดพร้อมลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่ http://ranc.research.swu.ac.th/ 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5201256053258314/5201254356591817/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th